Adatvédelem

TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL
 

Adatainak védelme fő fontosságú a Pegazus’76 Kft.-nak. Ez az oldal tájékoztatja Önt személyes adatainak védelméről. Az adatok kezelője és a weboldal (www.travelandsport.hu) üzemeltetője a Pegazus’76 Kft. (Székhelye: 1115.Budapest, Thallóczy Lajos utca 30.).

1. Az adatok védelme és kezelése törvényi előírásoknak megfelelően

 

Az utasok személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik. A személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli kezeléséről szóló 2016/679 EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet).


2. Adatkezelés célja és menete
 

Az utazási szerződések illetve a Pegazus’76 Kft. szolgáltatásainak feltételeit rendező más szerződések esetében az utasok adatainak kezelése az utas önkéntes hozzájárulása alapján történik, tekintettel arra, hogy az adatkezelés célja az adatkezelőjével írásban kötött szerződés végrehajtása. E körben az utas nevét és lakcímét (ezek eltüntetése egyébként is kötelező az utazási szerződésről szóló kormányrendelet értelmében), valamint személyi azonosító okmányának vagy útlevelének számát, telefonszámát, e-mail címét, esetleg születési helyét és idejét, nemzetiségét, úti okmánya számát és érvényességi idejét, a kiállító hatóságot, államot, mint adatot kezeli a Pegazus’76 Kft., a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamig, a szerződés teljesítése céljából és mértékben.
 

3. Utazás adatai Jelentkezési lap és Szerződésnél
 

  • a megrendelő és az utasok nevei,
  • a születési idejük,
  • az állampolgárságuk,
  • a megrendelő elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe,
  • a számlázási cím,
  • úti okmányok, mint útlevélszám, útlevelek érvényességi ideje, kiállító ország, személyi igazolvány.

 

 

4. Adatkezelés tárolása, továbbítása

 

Az adatokat a Pegazus’76 Kft. a szerződéssel kapcsolatos iratanyaggal együtt annyi ideig tárolja, amennyi időre jogszabály (pl. adótörvények) az anyagok megőrzésére és tárolására kötelezettséget ír elő. Az adatok a Pegazus’76 Kft. alkalmazottain kívül a szolgáltatás teljesítésében közreműködőknek kerülnek továbbításra (pl.: szálloda) szintén a szerződés teljesítése céljából. Adott esetben az adattovábbítás a teljesítés érdekében külföldre történik (azzal, hogy az EGT államok nem minősülnek külföldinek e szempontból, melyhez az utas külön is hozzájárul.

 

5. Adatkezelés személyszállításra

 

A Pegazus’76 Kft. tájékoztatja az utast, hogy a légi közlekedésről szóló 1995, évi XCVII. törvény rendelkezéseinek értelmében törvény általi elrendelésre tekintettel kötelező a személyes adatok szolgáltatása a következő körben: (a törvény 27/A.§. alapján) a légi közlekedés s az utasok védelmének biztosítási céljából a személyszállítást végző légi fuvarozó az Európai Unió és harmadik ország között az utas-nyilvántartási adatoknak a légi fuvarozók általi feldolgozása és továbbítása tárgyában létrehozott, Magyarországon törvényben kihirdetett és alkalmazandó nemzetközi szerződésben részes harmadik országba, mint célállomásra utazó vagy onnan induló utasnak kezelheti a családi és utónevét; az állampolgárságát, illetve hontalan státuszát; az úti okmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját; a születésidejét; a beutazási határátkelőhelyet; az indulási, a tranzit- és a célállomást; a helyfoglalással, a menetjegy vásárlásával és a fizetés módjával kapcsolatos adatokat; a légi járművökön elfoglalt helyére és a poggyászára vonatkozó adatokat; a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó speciális igényeit; lakcímét,telefonszámát, e-mail címét, nemét; az előbbiekben nem említett, az Európai Unió és a harmadik országok között az utas-nyilvántartási adatoknak a légi fuvarozók általi feldolgozása és továbbítása tárgyakban létrehozott, Magyarországon törvénnyel kihirdetett és alkalmazandó nemzetközi szerződésben konkrétan meghatározott további adatokat. Az utas ezeket a személyes adatokat köteles a légi fuvarozó számára hozzáférhetővé tenni. Az adatkezelés időtartamát a törvény tartalmazza. A személyszállítást végző légi fuvarozó az adatokat egyedi adatigénylés alapján továbbíthatja a légi közlekedési hatóságnak; a légi közlekedés védelméért felelős szerveknek; az idegenrendészeti hatóságnak; a vámhatóságnak; a nyomozó hatóságoknak; a nemzetbiztonsági szerveknek; ha annak külön törvényben meghatározott feltételei egyébként fennállnak és a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, az adat kezelésére feljogosított, a határforgalom-ellenőrzéséért, illetve a légi közlekedés és az utasok védelméért, valamint a terrorizmus és a határon átnyúló bűnözés megelőzéséért és az ezek elleni küzdelemért felelő külföldi szerveknek.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket (pl., hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, a bírósági jogérvényesítést, stb.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései tartalmazzák.

 

6. Elektronikus hírlevél

 

Ön feliratkozik a Pegazus’76 Kft. hírlevelére, hogy tájékozódjon aktuális sport eseményeinkről, körutazásainkról, üdülési valamint egyéb útjainkról.

 

A feliratkozáshoz szükséges adatok:
 

  • Regisztráló neve, mely lehet kitalált, azaz felhasználó név,
  • E-mail címe.
     

A hírlevél feliratkozásával hozzájárul, hogy a Pegazus’76 Kft. az ehhez szüksége személyes adatait kezelje. Hírleveleink kiküldésének személyes adatait biztonságosan kezeljük az új GDPR szabályainak betartásával.
További lépésként egy aktuálisan meghirdetett sportesemény, körutazás, üdülés és egyéni utazás megnyerő az Ön számára, a hírlevélben szereplő telefonszámon vagy e-mail címen érdeklődhet az esemény további információiról.
Az Ön által megadott információk alapján személyre szabott utazást ajánlunk, a hírlevélben szereplő útjainkról.

Amennyiben le szeretne iratkozni hírlevelünkről, kérjük írjon e-mailt a booking@travelandsport.hu e-mailcímünkre.
 

7. Jogosultsága személyes adataihoz
 

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen az Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz. Kérheti tőlünk személyes adatainak frissítését (hogy pontosak és naprakészek legyenek) vagy törlését. Tájékoztathat minket arról is, hogy korlátozni kívánja az adatfeldolgozást vagy arról, hogy nem járul hozzá személyes adatainak feldolgozásához. Önnek jogában áll kérni tőlünk azt is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül Önnek vagy egy Ön által megjelölt másik szolgáltatónak szolgáltassuk ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezekre a jogokra bizonyos kivételek vonatkoznak, ezért nem lesz módjában őket minden helyzetben gyakorolni.

Amennyiben beleegyezett személyes adatai feldolgozásába, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt végzett feldolgozás jogszerűségét.

Ha úgy találja, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a jogszabályokat, kérjük, lépjen velük kapcsolatban, és azonnal orvosoljuk a helyzetet. Ez nem sérti a jogát, hogy panaszát közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://naih.hu) nyújtsa be.
 

Tájékoztatás módosítás esetén

 

Fenntartjuk a jogot a jelen Tájékoztató módosítására vagy kiegészítésére (főképp a személyes adatok védelmére vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok betartása érdekében). Kérjük kísérje folyamatosan figyelemmel a tájékoztatónkat, hogy értesüljön a jövőbeli változásokról. Honlapunkon állandó jelleggel megtalálja e tájékoztató naprakész változatát.